Main/Główna   |    Warsztaty   |   

Pomoc

Jak kompilować?

Do kompilacji i uruchamiania programów można użyć dowolnego środowiska zgodnego z C++ i pascalem, np. środowisko cygwin.

Aby skompilować program z użyciem kompilatora free pascal compiler należy wykonać komendę:

% fpc program.pas

Aby skompilować program kompilatorem GNU C++ należy wykonać komendę:

% g++ -Wall -o program program.cpp

Kompilatory

Kod był testowany na Free Pascal Compiler 1.9.6 [2004/12/31] for i386 oraz na GNU gcc version 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3). Programy pascalowe powinny także kompilować sie bez problemu na Borland/Turbo Pascal 7.0.

Przenaszalność do innych systemów

Prezentowany kod przenosi się bez większych problemów między systemami Windows i Linux, nie powinny się pojawiać także problemy przy przejściu na procesor Sparc (wersję 32 bitową) jak i PowerPC G3, G4 i G5. Kod ten jednak NIE został napisany z myślą o przenoszeniu go na inne architektury, w szczególności pewne elementy mogą działać na nich w sposób nieoptymalny, lub powodować błędy! Kwestie poprawności działania prezentowanego kodu na innych maszynach pozostawiam użytkownikowi.

Licencja

Prezentowany kod jest udostępniany na licencji GPL, głównie w celach edukacyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie tego kodu w szczególności jeśli będzie kompilowany z uzyciem innych kompilatorów niż te opisane w tym dokumencie.

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Powered by Vim NO ePatents! Get Firefox!

(c) 2004 Filip Piękniewski