Main/Główna   |    Warsztaty   |   

Arytmetyka wielkich liczb. Przykłady w języku Pascal i C++

Abstrakt

Jednym z ciekawych, ale rzadko wykonywanych w szkole ćwiczeń programistycznych jest napisanie własnej arytmetyki dla bardzo dużych liczb. Umiejętności zdobyte przy tworzeniu takiego zbioru funkcji są inne niż te zdobywane w zwykłych algorytmach grafowych (i innych popularnych w szkole), jednak nie mniej użyteczne. Uczniowie dobrze oswajają się z systemem binarnym oraz niskopoziomową reprezentacją danych w komputerze. Warsztaty te mają przybliżyć temat nauczycielom, pokazać przykładowe rozwiązanie i zachęcić do zadania podobnych problemów swoim uczniom.

Materiały


Valid HTML 4.01! Valid CSS! Powered by Vim NO ePatents! Get Firefox!

(c) 2004 Filip Piękniewski