Main/G´┐Ż´┐Żwna   |    Warsztaty   |   

Arytmetyka wielkich liczb. Przyk´┐Żady w j´┐Żzyku Pascal i C++

Abstrakt

Jednym z ciekawych, ale rzadko wykonywanych w szkole ´┐Żwicze´┐Ż programistycznych jest napisanie w´┐Żasnej arytmetyki dla bardzo du´┐Żych liczb. Umiej´┐Żtno´┐Żci zdobyte przy tworzeniu takiego zbioru funkcji s´┐Ż inne ni´┐Ż te zdobywane w zwyk´┐Żych algorytmach grafowych (i innych popularnych w szkole), jednak nie mniej u´┐Żyteczne. Uczniowie dobrze oswajaj´┐Ż si´┐Ż z systemem binarnym oraz niskopoziomow´┐Ż reprezentacj´┐Ż danych w komputerze. Warsztaty te maj´┐Ż przybli´┐Ży´┐Ż temat nauczycielom, pokaza´┐Ż przyk´┐Żadowe rozwi´┐Żzanie i zach´┐Żci´┐Ż do zadania podobnych problem´┐Żw swoim uczniom.

Materia´┐Ży


Valid HTML 4.01! Valid CSS! Powered by Vim NO ePatents! Get Firefox!

(c) 2004 Filip Pi´┐Żkniewski